Profiel Ecoloog

Als veldecoloog heb je passie voor plant, dier en ecologie. Je verzamelt gegevens en zorgt ervoor dat je deze beschikbaar maakt voor anderen. Daarnaast stel je monitoringplannen op, overleg je met terreinbeheerders over het effect van werkzaamheden in het terrein en begeleid je vrijwilligers die natuuronderzoek verrichten. Op basis van je ecologische kennis denk je mee over ingrepen in natuurlijk gebied zoals bijvoorbeeld de aanleg van een mountainbike route of een ruiterpad. Samen met terreinbeheerders en gebruikers voer je overleg over de effecten van het gekozen beleid.

Mogelijke beroepen
Als ecoloog ben je liever buiten dan op kantoor en vind je het belangrijk dat veldonderzoek goed gedaan wordt. Je kent en herkent de vele soorten planten en dieren in een gebied en bent in staat deze volgens protocollen waar te nemen en door te geven. Dit kan een natuurgebied zijn, maar ook een meer stedelijk gebied. Je beschikt over de kennis er vaardigheden om goed onderzoek te kunnen doen. Bovendien ben je in staat om de resultaten van onderzoek en uitkomsten zowel mondeling als schriftelijk over te brengen. Banen die bij deze opleiding horen zijn bijvoorbeeld: veldmedewerker bij een natuur- of milieuorganisatie, stadsecoloog, veldmedewerker bij milieu onderzoeksbureaus, medewerker buitendienst bij het waterschap.

Start: Augustus 2024

Duur: 3 jr

Leerweg: BOL (Beroepsopleidende Leerweg)

Niveau: Mbo-niveau 4 (Middenkaderopleiding & specialistenopleiding)

Sector: Toegepaste biologie

Locaties:

Aeres MBO Almere

Komend evenement op deze locatie:

Open huis
Terug naar overzicht