Barbara Beek

School gegevens

Decaan bij: Stad College
Adres: Rooseveltweg 5
Postcode: 1314 SJ
Plaats: Almere

Ik ben Barbara Beek, decaan op Baken Stad Collega. Samen met mijn collega Herbert van den Ham helpen wij leerlingen bij het maken van keuzes in de schoolloopbaan. Hierbij gaat het om het organiseren van activiteiten, stages en bedrijfsbezoeken. We ondersteunen mentoren bij LOB activiteiten en lessen en zijn beschikbaar voor gesprekken met ouders en leerlingen.

Bij het maken van keuzes zijn ervaringen in mijn optiek het allerbelangrijkst. Op basis van ervaringen kunnen leerlingen ontdekken waar hun kwaliteiten en interesses liggen. Hierbij is het netwerk (vrienden, familie, school) van groot belang.

Bij het maken van keuzes hoort ook reflectie en feedback. Soms is het nodig kritisch te kijken naar het huidige pad en een andere weg in te slaan. Ik zie het als een uitdaging leerlingen zelf verantwoordelijkheid te laten voelen over hun keuzes en ondersteun graag waar nodig.