Financiële Aspecten van MBO Opleidingen

Het kiezen van een MBO-opleiding brengt niet alleen studiekeuzes met zich mee, maar ook financiële overwegingen. Of je nu kiest voor een voltijd BOL-opleiding of een deeltijd BBL-opleiding, hier volgt een diepgaander inzicht in de financiële aspecten en ondersteuningsmogelijkheden: 

BOL-Opleiding (Voltijd) – Schooljaar 2023-2024:

  • Als je op 1 augustus van het komende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeld verschuldigd, dat voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €1.357,-. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld.
  • Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? In dat geval hoef je geen lesgeld te betalen, aangezien je ouders kinderbijslag en een kindgebonden budget ontvangen.

BBL-Opleiding (Deeltijd) – Schooljaar 2023-2024:

  • Voor deelnemers van 18 jaar of ouder op 1 augustus geldt cursusgeld. Dit bedraagt €270,- voor niveau 1 of 2, en €654,- voor niveau 3 of 4. Deze bedragen zijn wettelijk vastgesteld.
  • Als je nog geen 18 jaar bent op 1 augustus, hoef je geen cursusgeld te betalen, gezien je ouders kinderbijslag en een kindgebonden budget ontvangen.

Belangrijke opmerking: Studenten die een BBL-opleiding volgen, hebben geen recht op studiefinanciering.

Financiële Ondersteuning en Vergoedingen:

  • Studenten van wie de ouders moeilijkheden ondervinden bij het financieel bijdragen aan de opleiding kunnen mogelijk extra financiële hulp krijgen, zoals de aanvullende beurs of toelage.

  • Aanvragen voor een aanvullende beurs of toelage kunnen worden ingediend via de website van DUO.

Soorten Kosten: Naast het wettelijk vastgestelde les- of cursusgeld zijn er kosten voor leermiddelen. Sommige leermiddelen zijn verplicht, terwijl andere slechts worden aanbevolen.

  • Leermiddelen waarover je moet beschikken, omvatten vaak boeken, licenties, en mogelijk een laptop. Daarnaast kan specifieke kleding vereist zijn.

  • De kosten voor leermiddelen worden zo laag mogelijk gehouden, met aandacht voor kwaliteit. Besluitvorming hierover gebeurt in overleg met de studentenraad. Voor studenten voor wie de kosten een obstakel vormen, zijn er mogelijkheden voor vergoeding.

 

Vergoeding voor Leermiddelen:

  • Vergoeding is alleen beschikbaar voor leermiddelen die op de officiële leermiddelenlijst van de opleiding staan vermeld. Andere kosten, zoals lesgeld en reiskosten, worden niet vergoed.

  • Om in aanmerking te komen voor de regeling, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals ingeschreven zijn voor een opleiding die in augustus of januari begint en voldoen aan inkomenscriteria.

Niet-gebruikte Leermiddelen: Er is een regeling voor niet-gebruikte leermiddelen. Als je kunt aantonen dat een verplicht boek niet is gebruikt tijdens je opleiding, kan de school het boek tegen inkoopprijs van je terugkopen.

Vrijwillige eigen bijdrage: Naast het reguliere lesprogramma worden soms facultatieve excursies, masterclasses of andere extra activiteiten aangeboden. Studenten kunnen ook hun eigen gereedschap of aanvullende hulpmiddelen moeten aanschaffen, wat extra kosten met zich meebrengt. Het kan ook zijn dat het handig is om een woordenboek of naslagwerk aan te schaffen. Deze kosten zijn over het algemeen niet verplicht maar kunnen wel een rol spelen in het verrijken van je studie-ervaring.

Studentenreisproduct: Het studentenreisproduct biedt de mogelijkheid om vrij of met korting met het openbaar vervoer te reizen tussen je kamer, opleiding en thuis. Voor het aanvragen van het studentenreisproduct kun je terecht bij DUO. Naast het studentenreisproduct heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig, verkrijgbaar via OV-chipkaart.nl. In de Mijn-omgeving van DUO koppel je het nummer van je persoonlijke OV-chipkaart aan jouw gegevens. Het studentenreisproduct wordt vervolgens voor je klaargezet op een ophaalautomaat, waar je het op je OV-chipkaart kunt laden. Op Mijn DUO vind je de ingangsdatum van je studentenreisproduct. Voor een soepele afhandeling doorloop je het stappenplan op Studentenreisproduct.nl, waar je contactinformatie, productvoorwaarden en privacybeleid kunt vinden.

Meer informatie over studiekosten