Almeerkans

Algemeen

Sommige jongeren kampen met motivatie, gedrags of psychische problemen of problemen thuis en hebben moeite met het behalen van hun diploma voor het regulier Voorgezet Onderwijs (VO). Het project Almeerkans helpt deze jongeren met het behalen van een startkwalificatie, een beroepsgerichte vervolgopleiding en/of passend werk.

Project of keuzevak: Project

Terug