Taaltrips

Algemeen

Kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand lopen relatief vaak achter met Nederlands – vooral degenen die opgroeien in biculturele gezinnen of nog niet zo lang in ons land zijn. JINC organiseert TaalTrips om hun vocabulaire op speelse wijze een boost te geven.

Meer informatie?

Project of keuzevak: Project

Terug