Nautilus College Lierstraat

Het Nautilus College is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme of met vergelijkbare problematiek en voor leerlingen met gedragsproblematiek.
De school heeft drie afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De VSO-afdelingen verzorgen praktijkgericht onderwijs tot en met onderwijs op havo/vwo niveau.

Het Nautilus College biedt een leeromgeving waar uw zoon of dochter zijn of haar talent verder kan ontwikkelen. In kleine klassen stemmen we het onderwijs af op de individuele behoefte van de leerlingen. Dit betekent dat we toewerken naar een vervolgopleiding, naar een plek op de arbeidsmarkt of naar dagbesteding.

Naast de reguliere vakken besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en aan het leren omgaan met je talenten en beperkingen, zowel op school als thuis en in de vrije tijd.
Om de school en de lessen overzichtelijk te maken, worden heldere afspraken gemaakt en is er een duidelijke structuur. De leerlingen hebben een vaste klas en een mentor die een groot deel van
de lessen verzorgt. Doel is een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de leerlingen zich thuis voelen en kunnen leren.

Vanaf leerjaar 3 gaan de leerlingen ook stage te lopen. Er zijn verschillende soorten stages:
• interne stages (vinden plaats binnen de school of op andere locaties van Eduvier onderwijsgroep);
• externe, begeleide stages;
• externe, zelfstandige stages;
• maatschappelijke stages.

Samen met onderwijsondersteuners, intern begeleiders en gedragswetenschappers stimuleert en ondersteunt de mentor uw zoon of dochter bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten. Goede samenwerking en communicatie met u als ouders vinden we heel belangrijk. We betrekken u dan ook actief bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Decaan

Ik ben John van de Blankevoort, decaan op Nautilus College. Samen met mijn collega Carmen Cornelissen helpen wij leerlingen bij het maken van keuzes in de schoolloopbaan. LOB (LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. De leerling krijgt zicht op eigen talenten, opleidingen en op beroepen. De [...]

j.vandeblankenvoort@eduvier.nl

Ik ben Carmen Cornelissen, decaan op Nautilus College. Samen met mijn collega John van de Blankevoort helpen wij leerlingen bij het maken van keuzes in de schoolloopbaan. LOB (LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. De leerling krijgt zicht op eigen talenten, opleidingen en op beroepen. De [...]

c.cornelissen@eduvier.nl

 

Contactgegevens

Lierstraat 17

1312 JZ Almere

Tel: 036 - 536 82 33

Mail ons

Zit je op de basisschool? Klik hier

Onderwijsrichtingen

  • MBO: Middelbaar beroepsonderwijs
  • Basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)