Taalcentrum Asterstraat

“Het voortgezet onderwijs van Het Taalcentrum is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die geen of onvoldoende Nederlands kunnen begrijpen en spreken. Daardoor hebben ze moeite met het volgen van onderwijs op een reguliere school. Op het Taalcentrum wordt gewerkt in niveaugroepen. Het eerste jaar wordt vooral aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast is er aandacht voor rekenen, verzorging, sport en creativiteit. Het ontwikkelperspectief van de leerling bepaalt in het tweede jaar welke vakken daar bij komen (vakken zoals Engels, Frans, rekenen en wiskunde of economie).

Het onderwijs dat wordt aangeboden op scholen zoals op het Taalcentrum VO wordt landelijk vaak ISK onderwijs genoemd. De afkorting ISK staat voor Internationale Schakelklassen.”

Decaan

Mijn naam is Judith Berkhout en ik ben samen met mijn collega’s Joke Beerthuizen, Annemarie ten Brinke en Paul Rebel decaan bij het Taalcentrum Almere. Het Taalcentrum Almere is een school voor anderstalige leerlingen. Zelf werk ik, net als mijn collega’s, bij de VO-afdeling, maar het Taalcentrum heeft ook een PO-afdeling. Binnen de VO-afdeling wordt [...]