De Maak je Studiekeuze Middag

Tij dens de Maak je Studiekeuze Middag helpen we leerlingen met hun twij fels en vragen. We geven ze de (laatste) informatie die nodig is om hun studiekeuze defi nitief te maken. Ook kunnen ze zich ter plekke aanmelden voor een opleiding. NB: dit is geen open dag. Meer informatie via rocvanflevoland.nl.

ROC Experience

Derdejaarsleerlingen vmbo-basis maken kennis met verschillende opleidingen op mbo niveau 2. De vo-scholen uit Almere en Lelystad stellen dit event verplicht.

Skills NK wedstrijden

De nationale finales van Skills Talents en Skills Heroes zijn de vakwedstrijden voor het vmbo en het mbo. Naast de wedstrijden vindt ook de LOB Experience plaats voor vmbo-leerlingen.

Open Dag

Leerlingen en ouders kunnen de sfeer proeven op onze mbo-colleges en vragen stellen aan studenten en docenten. Leerlingen schrij ven zich vooraf in via rocvanflevoland.nl.

Proefstuderen

Vierdejaars vmbo-leerlingen volgen klassikaal een les en/ of workshop. Zo ervaren zij hoe het is om te studeren op het mbo. NB: Proefstuderen is iets anders dan een dagje meelopen. Meer informatie via rocvanflevoland.nl/decanen

De Maak je Studiekeuze Weken

De Maak je Studiekeuze Weken bieden verdieping na het bezoeken van een open dag. Leerlingen kunnen o.a. meelopen met een opleiding en een studiekeuze-adviesgesprek aanvragen. Inschrijven gaat via rocvanflevoland.nl/studiekeuzeweken.

Open Dag

Leerlingen en ouders kunnen de sfeer proeven op onze mbo-colleges en vragen stellen aan studenten en docenten. Leerlingen schrijven zich vooraf in via rocvanflevoland.nl.

Mentorenmiddag

Tij dens deze middag komen mentoren van vo-scholen bij ons op bezoek. We geven voorlichting over het mbo en onze colleges. Ook vertellen we meer over de doorstroom vmbo-mbo en de belangrijke rol van de mentor in het studiekeuzeproces. Meer informatie vi rocvanflevoland.nl/mentorenmiddag.