Taalcentrum Asterstraat

“Het voortgezet onderwijs van Het Taalcentrum is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die geen of onvoldoende Nederlands kunnen begrijpen en spreken. Daardoor hebben ze moeite met het volgen van onderwijs op een reguliere school. Op het Taalcentrum wordt gewerkt in niveaugroepen. Het eerste jaar wordt vooral aandacht besteed aan het leren van de […]

Montessori Lyceum Flevoland

Montessori Lyceum Flevoland (MLF) is een school waar je met plezier naar toe gaat. De lessen zijn interessant, de onderwerpen sluiten aan bij jouw interesses en talenten. Docenten coachen en dagen je uit. Daardoor wordt je leergierigheid geprikkeld en ga je gemotiveerd naar school. Zo kun je optimaal presteren.

Helen Parkhurst

Eigen keuzes maken. Zicht krijgen op je plaats in de samenleving. Dan ben je deze daltonschool aan het goede adres. Helen Parkhurst biedt authentiek en modern daltononderwijs aan dat leerlingen aanzet tot actief en onderzoekend leren.

Poort Lyceum

Poort Lyceum is dé school als je initiatief durft te nemen. Je hebt invloed op jouw schoolcarrière en daarmee jouw toekomst. Samen met je coach plan je jouw lesweek, met eigen leerdoelen en activiteiten. Ben je ergens heel goed in, dan kan je versnellen of op een hoger niveau werken. Wij helpen je met het […]

Park Lyceum

Almere, Nederland, de hele wereld heeft behoefte aan ambitieuze, onderzoekende en betrokken burgers. Burgers die mondiaal denken en handelen. Dat staat voor Park Lyceum vast. Park Lyceum geeft jullie een stevige basis voor een mooie toekomst. We zijn er van overtuigd dat we dit ook doen door jullie tijdens je middelbare schooltijd intensieve internationale ervaringen […]

Arte College

Het Arte College is een middelbare school voor leerlingen die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen.

Aeres VMBO Almere

Aeres VMBO Almere is een ambitieuze vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Kies je voor onze school dan krijg je naast les in de reguliere vakken ook les in groenvakken. Als leerling leer en groei je op in een inspirerende omgeving, waarin dieren, planten, voeding en de groene ruimte een belangrijke rol spelen. Onze school staat bekend […]

Nautilus College Paul Kleestraat

Het Nautilus College is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme of met vergelijkbare problematiek en voor leerlingen met gedragsproblematiek. De school heeft drie afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De VSO-afdelingen verzorgen praktijkgericht onderwijs tot en met onderwijs op havo/vwo niveau. Het Nautilus College biedt een leeromgeving waar […]